Quan es treballa en una oficina, triar una cadira d’oficina inadequada pot portar conseqüències fatals per a l’esquena. Les lesions lumbars són un dels problemes de salut que més afecten als treballadors de despatx, patologies que una vegada apareixen es perllonguen durant anys.

Cal tenir en compte que en la cadira del nostre despatx és on anem a passar la major part del dia. Per tant, triar una bona cadira de treball és important per a la nostra esquena però també per a altres aspectes com les articulacions o la circulació sanguínia.

 

Comprar silla de oficina

 

Segons l’enquesta realitzada per l’Agència Europea per a la Salut i la Seguretat en el Treball, més d’una tercera part dels treballadors sofreix dolors d’esquena, sent aquest problema la segona causa de visita al metge i el tercer motiu de cirurgia. Alguna cosa que també suposa un cost a considerar tant per al treballador com per a l’empresari.

 

 

6 Tips per triar una cadira d’oficina

El seient: És important que aquest sigui regulable en altura per poder fixar la posició del tors concorde a la taula de treball. Si la cadira és massa baixa la nostra zona lumbar es ressentirà. Si per contra, és massa alta ho faran les vèrtebres i mñusculos dorsals. També es recomana que la part davantera del seient estigui inclinada cap avall, així no ens oprimirà la part posterior dels genolls ni dificultarà la circulació de les cames.

 

El respatller: el respatller també ha de ser regulable, ajustar-se a l’esquena i permetre un bon suport perquè no es comprimeixi el nostre abdomen, així com prou ample com perquè puguem recolzar en la part central. És important que es pugui regular la seva fermesa i la seva fixació o mobilitat del respatller. Si anem a passar més de cinc hores asseguts en la cadira la millor opció és una cadira sincronitzada, on el respatller vascula al mateix temps que el seient es llisca cap a davant o enrere, evitant postures que comprimeixin la columna i l’abdomen.

 

comprar silla de oficina

 

Alçada: l’alçada del respatller ha de cobrir tota l’esquena. Algunes cadires inclouen un reposa caps que facilita el descans de les vèrtebres dorsals i evita que la columna se sotmeti a torsions.

Recolza braços: les cadires amb recolza braços ens permeten mantenir una postura correcta quan treballem amb l’ordinador. Si triem una cadira amb recolza braços, aquests també s’han de poder regular tant en altura com en posició de manera que ens permetin acostar-nos a la taula i treballar còmodament.

Base: Les bases amb rodes permeten canviar de posició còmodament, han de tenir cinc punts de suport. Alguns models incorporen les rodes amb diferents nivells de duresa perquè la cadira es pugui adaptar a diferents sòls: gres, moqueta, parquet…

Tapissat: el tapissat és important que sigui transpirable i estigui fabricat amb un teixit resistent.