Els espais de treball influeixen directament en el benestar dels empleats i en conseqüència en la seva productivitat. Alguns factors com la llum, el soroll, la temperatura o el tenir una oficina tancada o oberta són determinants per a la concentració, creativitat i el desenvolupament del treball col·lectiu.