Els espais de treball influeixen directament en el benestar dels empleats i en conseqüència en la seva productivitat. Alguns factors com la llum, el soroll, la temperatura o el tenir una oficina tancada o oberta són determinants per a la concentració, creativitat i el desenvolupament del treball col·lectiu.

Per aquest motiu, en els últims anys, és més creixent el nombre d’empreses que para esment a aquests detalls i fins i tot ofereixen als seus emprats espais de descans amb l’objectiu de fer més confortable el temps que els seus treballadors passen en l’oficina i col·laborant d’aquesta manera a reduir els nivells d’estrès.

 

 

Qualsevol espai de treball es pot modificar. Amb un canvi de pintura i de mobiliari i incorporant detalls decoratius com a plantes, es pot afavorir un bon ambient laboral que motivi la productivitat dels empleats.

L’últim Estudi Global sobre el compromís i l’espai de treball conclou que l’entorn laboral s’ha de dissenyar com un ecosistema d’espais interconnectats que fomentin el benestar dels treballadors tant en l’àmbit de la comunicació i des del punt de vista de la privacitat, ja que el benestar influeix decisivament en el grau de compromís dels treballadors.

Satisfer les necessitats físiques i emocionals dels empleats és clau a l’hora d’augmentar el grau de satisfacció i compromís.

× Whatsapp